Korte projecten

Advies inwinnen of sparren over een specifiek strategisch, organisatorisch of marketing/communicatie-vraagstuk? Boek mij dan voor een strategische sparringssessie.

Afhankelijk van de behoefte plannen we een of meerdere dagdelen in om samen tot oplossingen te komen voor het desbetreffende vraagstuk. Een vast onderdeel van mijn aanpak is het vastleggen van hetgeen is besproken in een samenvatting. Door de output tastbaar te maken creëren we een anker voor de vervolgstappen en voorkomen we dat de sessie ‘alleen’ leidt tot inzicht.

Neem contact met mij op voor het inplannen van een strategische sparringssessie.