De organisatie als ecosysteem

In het Kraanvogelmodel vergelijkt Ellen de organisatie die wil of moet veranderen om zijn ambities te realiseren met een ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden is. Hoe beter de onderdelen met elkaar verbonden zijn, des te gestroomlijnder de kraanvogel (en dus de organisatie) richting zijn doel vliegt.

Het Kraanvogelmodel bestaat uit 7 onderdelen: de kop, de hals, de vleugels, de staart, het lijf, de botten & spieren en zijn DNA. Wanneer alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten komt ook het 8e onderdeel tevoorschijn. Ontdek welk onderdeel dit is in Let’s Fly!

Kop 

Leiderschap

De kop van de kraanvogel is het domein van de leider(s), van richting en strategie. Als sturende kracht in de organisatie heeft het leiderschap een sleutelrol in het aanjagen van de gewenste strategische transformatie.

Lijf

De werkvloer

Het lijf staat voor het primaire proces van de organisatie. Hier kijkt men naar de kop van de vogel voor richting, helderheid, inspiratie en motivatie. Het lijf vormt tevens het onderbuikgevoel van de organisatie.

Staart

Management

De staart symboliseert het management. Van achteruit de vogel overziet zij waar de kop naartoe wil en wat er in het lijf gebeurt en stuurt zij erop dat de organisatie op de ingezette koers blijft.

Vleugels

Externe communicatie

De vleugels staan voor de verbinding met de buitenwereld, voor sales, marketing, PR en employer branding. Het in een vroeg stadium doorvertalen van de visie naar externe communicatie (o.a. website en corporate story) versnelt de interne transformatie.

Hals

Interne communicatie

De hals symboliseert de interne communicatie vanuit de kop naar de organisatie en is vaak een bottleneck bij strategische transformaties. Het opzetten van een gedegen interne communicatieaanpak is daarom een speerpunt in de kraanvogelaanpak.

Botten/spieren

Structuren/processen

De botten en spieren staan voor de structuren en processen in de hele organisatie. Door deze te laten aansluiten bij de strategie empower je de mensen binnen de organisatie om autonoom en vanuit hun kracht bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie.

DNA

Merkidentiteit & Cultuur

Het DNA staat voor de identiteit en de cultuur van de organisatie, en daarmee voor wie de organisatie is en hoe deze zich gedraagt. Samen vormen ze de smeerolie van de organisatie. De identiteit omdat deze het anker is voor collectieve verbondenheid en de cultuur omdat alleen door het juiste gedrag te vertonen de organisatie gaat werken zoals deze zou moeten werken. Het is bij strategische transformatie dan ook essentieel om te beginnen bij het vastleggen van de merkidentiteit en de gewenste cultuur te koppelen aan de strategie.

Meer weten over het model of hoe je ermee werkt?

Neem dan contact op voor een lezing of training via info@brandforceone.nl.