BrandForceOne lanceert Kraanvogelmodel

Wat begon als een beeldmerk is sinds de oprichting van BrandForceOne uitgegroeid tot de basis voor een hands-on aanpak voor de strategische transformatie van MKB-bedrijven. In het door oprichter van BrandForceOne, Ellen Gackel, ontwikkelde kraanvogelmodel wordt de organisatie die wil of moet veranderen om haar ambities te realiseren benaderd als een dynamisch ecosysteem waarin alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. Hoe gestroomlijnder de onderdelen met elkaar verbonden zijn, des te gestroomlijnder de kraanvogel naar haar einddoel vliegt.

 

Gestroomlijnd ambities realiseren op basis van doelgerichte actie

 

De 7 onderdelen van het kraanvogelmodel
Het kraanvogelmodel bestaat uit 7 onderdelen: kop, hals, lijf, staart, vleugels, botten, spieren en DNA. De kop is het domein van de leiders, van visie, van richting. De hals staat voor leiderschapscommunicatie, het lijf voor het primaire werkproces van de organisatie, de staart voor het middelmanagement. De vleugels staan voor het contact met de buitenwereld: sales, activatiemarketing, employer branding. De botten en spieren staan respectievelijk voor structuren en processen. Het DNA staat voor de identiteit en de cultuur van de organisatie, en is daarmee de smeerolie van de organisatie.

Transformatieaanpak: van kop tot staart
De strategische transformatieaanpak van BrandForceOne is gericht op het versneld realiseren van de strategische doelen van de organisatie en het aanjagen van de verandering die daarvoor nodig is. BrandForceOne gaat daarvoor in een gerichte volgorde op alle onderdelen van de vogel aan de slag – van kop tot staart. Doel is het creëren van een gestroomlijnde organisatie waarin iedereen vanuit een heldere strategie en eigenaarschap kan bijdragen aan het realiseren van de ambitie van de organisatie. Het creëren van een heldere stip op de horizon, een geoliede marketingmachine en een sterk collectief zelfbewustzijn zijn hiervoor de basis.

Stappenplan
BrandForceOne gaat in drie stappen te werk:

1) het uniform vastleggen van ambitie, identiteit en strategie
2) het versneld implementeren ervan door de doorvertaling naar externe communicatie en het in stelling brengen van een salesgerichte marketingmachine
3) het intern implementeren van de strategie op basis van een aantal must-win projecten, bijvoorbeeld: het implementeren van een klantgericht werkproces, het implementeren van projectmatig werken, innovatief werken.

Verbinding
Paralel aan deze stappen ligt de focus op het creëren van collectief intern zelfbewustzijn voor wie de organisatie wil zijn, helderheid en structuur op basis van duidelijke verdeling van rollen, taken en eigenaarschap op alle lagen in de organisatie, teamwork en de gewenste cultuur. Doel hiervan is: iedereen in zijn kracht, samen gestroomlijnd doelen realiseren, met plezier en motivatie eigenaarschap tonen.

Aanjagers van duurzame verandering
Om snel, duurzame verandering te realiseren zet BrandForceOne eigen zeer ervaren specialisten op uiteenlopende vakgebieden in, waaronder HR, marketing, new business en coaching.

Begeleiding en support
De aanpak wordt ondersteund door individuele of teambegeleiding van de sleutelfiguren in het verandertraject, waaronder directie, management en managers met een verbindende (multidisciplinaire) rol als projectmanagers, HR managers, brandmanagers en interne communicatiemensen.

Meer weten?
Voor meer informatie over het kraanvogelmodel en de full body-methodiek? Neemt u dan contact op met info@brandforceone.nl