Download hier alle tools Uit het boek

Kraanvogelscan: voor een snelle diagnose van hoe het met ‘je kraanvogel’ gaat (pag. 59, 225) download hier

Checklist voor marketingvolwassenheid (pag. 82) download hier

Projectbriefing: voor het als opdrachtgever briefen van anderen (pag. 126, 145, 149, 183) download hier

A3-vellen-oefening: voor het ophalen van input ‘from the gut’ (pag. 140)

Checklist voor een zelfbewuste Kraanvogel-website (pag. 152) download hier

Briefingsformat: voor het briefen van marketingleveranciers (pag. 153) download hier

A>B-format voor het bepalen van je externe communicatieaanpak (pag. 156) download hier

Format voor een externe communicatiekalender (pag. 158) download hier

Checklist voor een strak teamoverleg (pag. 159, 185) download hier

Format voor een sales & marketing-timeline, agenda en actielijst (pag. 164) download hier

Kernproces-format: voor het visualiseren van hoe je organisatie op hoofdlijnen werkt (pag. 172) download hier

Het format voor een kranigram (pag. 173, 197) download hier

A>B-format: voor het bepalen van je actieplan om van A naar B te komen (pag. 174, 183, 191, 225) download hier

Voorbeeld van een checklist waarin je de gewenste werkwijze vastlegt (pag. 176) download hier

Voorbeeld van Gouden regels (pag. 191) download hier

Interne communicatiechecklist: voor het in drie lagen opbouwen van je communicatie (pag. 198) download hier

Voorbeeld van een interne communicatiekalender (pag. 203) download hier