Bird scan

Performt uw organisatie niet zoals u wilt, maar weet u niet waar de oorzaak of oplossing zit? De Bird Scan geeft inzicht in de oorzaak en zicht op oplossingen.

Van analyse tot oplossing

Met de Bird Scan maken wij een analyse van het probleem en werken wij op basis van de resultaten een advies uit. Wij kijken hierbij vanuit strategisch, organisatorisch en marketing & communicatieoogpunt. Output is een rapport met bevindingen en (multidisciplinaire) aanbevelingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de Bird Scan.